Prizadevamo si opravljati odvetniške storitve ažurno in na
visoki strokovni ravni, ob stalnem strokovnem izobraževanju
in ohranjanju tradicionalnih vrlin slovenskega odvetništva v
okviru delovanja znotraj Odvetniške Zbornice Slovenije.

Puščica
POMAKNITE SE NAVZDOL
Naslov podjetja
Odvetniška pisarna Zoran Korenčan d.o.o.

Komenskega 36, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +38614269070
Telefon: +38641735955
Telefax: +38614269071
E-mail: zoran.korencan@siol.net

                                             

© 2015 Libra KG